Nabídka SPAIN SUPERMOTO ACADEMY 2013

25.01.2013 11:18

Dear riders, dear friends,

 
We are happy to announce the dates for the third edition of the « Scorpion Supermoto Riding Week » which will take place in the region of Benidorm Spain from Saturday, March 23rd till Saturday, March 30th, 2013.
 
For this third edition we will visita gain the most beautiful tracks of the region. Every day a different track with a free day on Wednesday. All the circuits, less one, are with off road sections. The week is open to all levels riders, from newbies to pro riders in a very friendly ambiance.
 
This year you will still be located in the village of  Playa De l´Albir But in a new five star hotel, and always in half board. You will find few pics in attachment of the hotel. The price list always include the « All inn », half board accomodation, acces on all the track as well as lunch on each track we visit.
 
As Always you must be have a 2013 licence to participate… licence U.E.M / F.I.M. or national fmn licence with autorisation of your fmn. If you don´t have any, you can buy one « training licence » from The FMCV for 120€.
 
For the riders presents at the first edition in 2011, we are happy to announce that we will be back to  Fuente Alamo track.
 
On each track we will have a your disposition a tyre service (Goldentyre – Michelin – Dunlop) with very intersting prices as well as a spare parts and accessories service at very good conditions. 
 
Our main sponsor « Scorpion helmets » reserve also a surprise to all the « Scorpion » riders who participate .
 
For any information, inscription form, price list, and conditions of inscription, thanks to contact us at this adress : ridingweeks@gmail.com
 
 
See you soon in Spain
the « Supermoto Academy »
 
 

Fotogalerie: Nabídka SPAIN SUPERMOTO ACADEMY 2013

 

Translate google:
 
Vážení jezdci, milí přátelé,
 
 
Jsme rádi oznamujeme, data pro třetí vydání «Scorpion Supermoto Riding týden", který se bude konat v regionu Benidorm Španělsko od Sobota 23 březen až soboty 30.března 2013.
 
Pro tuto třetí vydání budeme Visita získat nejkrásnější skladby regionu. Každý den je představen jiný track s volný den ve středu. Všechny obvody, s výjimkou jednoho, jsou s off-road úseků.Týden je otevřena pro všechny úrovně jezdců, od nováčků až profesionálních jezdců ve velmi přátelské atmosféře.
 
V letošním roce se bude i nadále nachází v obci Playa De l'Albir Ale v novém pětihvězdičkovém hotelu, a to vždy s polopenzí. Najdete zde pár fotek v příloze u hotelu.Ceník vždy zahrnovat «All inn», polopenze ubytování, příslu na všechny stopy, stejně jako oběd na každé stopě navštívíme.
 
Jako vždy musíte být mít 2013 licenci k účasti ... licence UEM / FIM nebo národní FMN licence s autorizace vaší FMN. Pokud nemáte žádné, můžete koupit jeden «trenérskou licenci» od The FMCV pro 120 €.
 
Pro jezdce dárky v prvním vydání v roce 2011, jsme rádi oznamujeme, že budeme zpět na trať Fuente Alamo.
 
Na každé stopě, budeme mít k dispozici vybavený službu pneumatik (Goldentyre - Michelin - Dunlop) s velmi intersting ceny a stejně tak i náhradní díly a příslušenství Servis u velmi dobrých podmínek.
 
Naším hlavním sponzorem «Scorpion přilby» rezerva překvapením pro všechny «Scorpion» jezdců, kteří se účastní.
 
Pro jakékoliv informace, nápis forma, ceník, a podmínky nápisu, díky kontaktujte nás na této adrese: ridingweeks@gmail.com
 
 
Uvidíme se brzy ve Španělsku
«Supermoto Academy»
 

 

TOPlist

   

  

Kontakt

REGION RACING s.r.o. Dlouhá 730/35
Praha 1
110 00

IČ: 083 56 378
DIČ: CZ08356378
Číslo účtu: 115-9924310237/0100
IČP:1013138261
Erik Provazník
+420 604 374 364
team@region-racing.cz