Vyhledávání

Kontakt

REGION RACING s.r.o.
Dlouhá 730/35
Praha 1
110 00

IČ: 083 56 378
DIČ: CZ08356378
Číslo účtu: 115-9924310237/0100
IČP:1013138261

Erik Provazník
+420 604 374 364

team@region-racing.cz

TOPlist

   

  

Ledeč se nepojede ?!

28.04.2016 11:06

    A máme tu také jednu nepříjemnou zprávu o Motocrossové trati v Ledči nad Sázavou ....

    Kopíruji zprávu uveřejněnou na facebooku, ohledně závodů na trati v Ledči nad Sázavou, pokud by se něco měnilo nebo přišla další informace, uveřejníme :

MOTOKROS V LEDČI NAD SÁZAVOU 28.5.2016 NEPOJEDEM, MOŽNÁ UŽ NEPOJEDEM NIKDY. TO VŠE DÍKY PANU VRBOVI A KUCHTIAKOVI !!! PODĚKOVÁNÍ MŮŽETE PÁNŮM VYŘIZOVAT OSOBNĚ ! 
Konec ledečského motokrosu ?
Vážení čtenáři, jménem Automotoklubu Ledeč nad Sázavou vám oznamuji, že výbor Automotoklubu se rozhodl zrušit motokrosové závody, plánované na sobotu 28.května 2016. Důvodem je zoufalá a lživá kampaň, kterou vůči Automotoklubu, konkrétně vůči Jaroslavu Doležalovi, už více než půlroku vedou pánové Kuchtiak a Vrba. Vrba prostřednictvím svých kanalizačních stránek, jejichž obsahu věří jen lidé poněkud mdlého rozumu a Kuchtiak svými pamflety, kterými zásobuje nejen ledečské zastupitelstvo. Co se vám, inspekci životního prostředí a orgánům veřejné správy snaží Kuchtiak s Vrbou vsugerovat ? Snaží se všem vsugerovat, že stavební odpad z dálničních mostů, demolovaných na D1 v červenci roku 2013, se rok někde válel a pak si za rok Jaroslav Doležal objednal uskladnění tohoto odpadu v Ledči na Rašovci. Co na tom, že město Ledeč vydalo dne 25.8.2015, tedy již za nového vedení, stanovisko, v němž se píše : "Vzhledem k rozborům, které prokazují nezávadnost navážené zeminy, město nepovažovalo a nepovažuje naváženou zeminu za odpad, nýbrž za zeminu, kterou bylo možné provést vyrovnání nerovností terénu na části skládky." a zároveň "Město nadále považuje urovnání terénu za přínosné, které může přispět k případnému lepšímu využití povrchu skládky." To vše podepsané současným starostou Ing. Zdeňkem Tůmou. Co na tom, že vzorky odebrané na Rašovci 30.3.2016 nepotvrdily podezření, že se jedná o stavební odpad. Musíme se zkrátka smířit s tím, že jsou mezi námi lidé, kteří nic neumí, v životě zhola nic nedokázali, vyjma jediného - lhát a škodit. 
Dokud bude Vrba lhát a Kuchtiak škodit, nemáme jistotu, že společnými silami nepřekazí pořádání závodu 28.května 2016. Nemůžeme proto vystavit desítky jezdců riziku, že přijedou na zmařený závod. Nemůžeme vystavit stovky diváků riziku, že přijedou do Ledče a tady jim oznámíme, že závod kvůli Vrbovi s Kuchtiakem rušíme. Nejsme hazardéři a nevyjednáváme s teroristy. Proto se, po šedesáti a dvou letech, v Ledči motokros nepojede.
Mgr. Petr Vaněk, místopředseda AMK Ledeč

Fotogalerie: Ledeč se nepojede ?!