Diskuze

Mufheuffheufheu uuuuuuufkjefejfj kkkkkkfhsfisjfwjfuif

RonaldRat 16.01.2023
Ndjsjdshushfsjcihdhvd jsidjdihefuskfbsdha hduwahafhisudsjdafhiu hwhfoiejfuhfajf hiojsdcahfshdjasf saofhcsdivksahfsdhfuhf region-racing.cz

Mailing via the feedback form.

Williamedice 21.12.2022
Hi! region-racing.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd lеttеr whоlly lеgitimаtе wаy?
Wе suggеsting а nеw uniquе wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh rеquеsts аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693
We only use chat.
no.reply.edice@gmail.com

Seeking business loan?

Finance Worldwide Limited 09.12.2022
Is business loan a priority for your company right now? then FINANCE WORLDWIDE LIMITED is ready and
willing to work closely in achieving your business goals .we assist business owners in all sectors and various regions of
the world with business loan, BG/SBLC and cash loan for your business projects without asking you for collateral of any kind!


Contact the experts on how to get funded.
Customer Service Representative
info@financeworldwidehk.com
+85223194662


We are the possibilities when it comes to business loan.
Finance Worldwide Limited

Aloha, write about your the prices

RonaldDeath 04.12.2022
Dia duit, theastaigh uaim do phraghas a fháil.

Nejrychlejší způsob, jak učinit peněženku tlustou, je nalezen.

CrytoStoni 12.10.2022
Pozor! Zde můžete vydělávat peníze online! Telegram - @Cryptaxbot

Vydělávejte dolary jen tak sedět doma.

CrytoStoni 12.10.2022
Vydělávání peněz je velmi snadné, pokud používáte finanční robota. Telegram - @Cryptaxbot

Začněte online práci pomocí finančního robota.

CrytoStoni 11.10.2022
Potřebujete peníze? Finanční robot je vaše řešení. Telegram - @Cryptaxbot

Spusťte robota a nechte ho přinést peníze.

CrytoStoni 11.10.2022
Každý si teď může vydělat tolik, kolik chce. Telegram - @Cryptaxbot

Už není třeba hledat práci. Pracujte online.

CrytoStoni 11.10.2022
Robot je nejlepším řešením pro každého,kdo chce vydělat. Telegram - @Cryptaxbot

Dokonce i dítě ví, jak vydělat peníze. A ty?

CrytoStoni 11.10.2022
Vyzkoušejte nejlepšího finančního robota na internetu. Telegram - @Cryptaxbot

Vyzkoušejte nejlepšího finančního robota na internetu.

CrytoStoni 10.10.2022
Online příjem je vaším klíčem k úspěchu. Telegram - @Cryptaxbot

Nebojte se koupit vše, co chcete, s dodatečným příjmem.

CrytoStoni 10.10.2022
Potřebujete peníze? Získejte to sem snadno! Stačí stisknout toto pro spuštění robota. Telegram - @Cryptaxbot

Hledáte snadný způsob, jak vydělat peníze? Podívejte se na finančního robota.

CrytoStoni 10.10.2022
# 1 finanční expert v síti! Podívejte se na nového robota. Telegram - @Cryptaxbot

Tisíce dolarů jsou zaručeny, pokud používáte tohoto robota.

CrytoStoni 09.10.2022
Potřebuješ víc peněz? Robot bude vydělávat je opravdu rychle. Telegram - @Crypto2022toolbot

106 412 р готoвы

Idn28ebxus 25.09.2022

Зачисление платежа № 7881 было отменено. Пожалуйста, свяжитесь с нами

Подробнее: AAAregion-racing.czBBB

Aloha, i write about price for reseller

Leroy 19.09.2022
Здравейте, исках да знам цената ви.

Investment Proposal

Kalra Anil 30.08.2022
We are a private investment banking firm offering equity financing and mortgages. The larger the loan, the more likely the funding. We are not looking for but will consider J.V. depending on the strength of the project.

We also offer credit advisory services to positively impact fiduciary attractiveness which enables our borrowers to qualify for increasing loan amounts throughout the lending process. Thus, our borrowers can qualify for almost any amount of funding they seek.

Please send a 1-2 page summary describing your project along with how much funding you seek to kalra.anil@wealthfunders.org and if it's a fit, we will reach out to you for more information. Please keep the summary succinct.

Warm Regards
Kalra Anil
kalra.anil@wealthfunders.org

Partnership

Donald Cole 25.08.2022
Good dayI contacted you some days back seeking your cooperation in a matter regarding funds worth $24 Million, I
urge you to get back to me through this email coledd221@cloedcolela.com if you're still interested.


I await your response.


Thanks,


Donald Cole

Bulk Supply

HRM Bah Mbi 14.07.2022
Dear Director,

We are interested in your products. Please contact us if your company can handle a bulk supply of your products to Cameroon.
Please send your reply to
hrmbah-mbi@aghemfondom.com

HRM Bah Mbi

Business Proposal

Maria Jones 06.07.2022
Hello,

I am my name is Maria Jones a product sourcing manager in an export company here in my country. I have a very profitable business I would like your company to handle and execute on a partnership basis.

There is this client of mine who is a wealthy cattle farmer here in my country.The farmer (Alhaji) is the owner and CEO of a very big cattle farm here in Turkey.

He also owns cattle farms in many other countries in Africa. My client is in urgent need of a certain important cattle vaccine for his cattle.

He is presently in need of more than 3500 cartons of this important vaccine.

We will get the vaccine from Europe at a price of EUR575 per carton of 12 bottles and supply to the farmer at EUR1250.

If your company can handle the supplies, do inform me so that I can provide you with full details of the contract and go ahead to link you up with Alhaji so that you can discuss with him directly.

Kindly contact me via my private email address: jonesmaria598@yahoo.com


You can as well travel to turkey to meet with him personal because this is a very big contract,I assure you that we are going to make a huge profit from the supplies.

This contract is 100% risk free and guaranteed returns.

With regards,
Maria Jones

Hello

Danielthard 07.06.2022
Hi, kam dashur te di cmimin tuaj

Hi

Danielthard 05.06.2022
Hi, ego volo scire vestri pretium.

Investment Portfolio

Duncan Smith 04.06.2022
Dear Sir/Madam

You can only achieve financial freedom when you create multiple streams of income.

I have an investment portfolio that will benefit both of us and I hope it will be appealing to you.

If interested contact me for more information via my E-mail: duncansmith2801@gmail.com

I look forward to your quick reply.

Regards
Duncan Smith

How i got my ex back

Doreen 08.05.2022
Navždy budu zavázán Velkému Mutabovi za napravení mého rozpadlého manželství poté, co mě můj manžel na 6 měsíců opustil kvůli své milence. Nikdy jsem nevěřil na kouzla, dokud mě s ním můj přítel nepředvedl. Zpočátku jsem k němu byla skeptická, protože jsem hodně slyšela o sesilatelích falešných kouzel, ale své pochybnosti jsem zahnala, protože jsem zoufale toužila získat svého manžela zpět a udělala jsem podle toho, co mi přikázal. Nyní je můj manžel zpět jen do 48 hodin, co jsem ho kontaktoval. Po 6 měsících od rozvodu žiji opět šťastně se svým manželem a nebudu mít pokoj, dokud ho nebude znát celý svět, jeho email je Greatmutaba@ gmail. com nebo si ho přidejte na WhatsApp 2348054681416

ex back

Dobry 08.05.2022
Potřebujete naléhavou půjčku k zahájení podnikání nebo potřebujete půjčku na refinancování, Potřebujete půjčku na splacení dluhu? Potřebujete půjčku na koupi auta nebo domu? Pokud ano, nedělejte si starosti, nabízíme všechny druhy
půjčka za dostupnou úrokovou sazbu bez kontroly kreditu!!! kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu.

E-mail: brenttimmon@gmail.com

# 1 finanční expert v síti! Podívejte se na nového robota.

HenryStoni 24.04.2022
Získejte další peníze bez úsilí a dovedností.

Crypto Trading/Lost Profit Recovery Strategy

Diane Angelori 07.02.2022
Hello

I'm Diane Angelori, online trading expert. I want you to know that Online trading (Crypto, Forex and Binary option) is a good thing if you have a good trading strategy, I use to loose a lot of funds in online trading before I got to where I am today. If you need assistance on how to trade and recover back all the money you have lost to your broker and want to be a successful online trader like me, write to me via email below to get an amazing strategy.

If you are having problems withdrawing your profit from your Crypt, Forex or Binary option trading account even when you were given a bonus, just contact me, I have worked with some Trade, Regulatory Agencies for 9years, and I have helped a lot of people get back their lost funds from their stubborn brokers successfully and I won't stop until I have helped as many as possible. For more info you can contact me via my email address: dangelori@protonmail.com

How to outsource your busy work? Hire a Freelancer!

GeorgDusa 22.01.2022
Start saving with freelance services today! All for your website - Development, Promotion, Texts, SEO, Website Promotion to Top, Audit, Video. Everything from $10 -> u.to/miTuGw

Need a Freelancer for your business? Find yours Now!

Georgsype 19.01.2022
Start saving with freelance services today! All for your website - Development, Promotion, Texts, SEO, Website Promotion to Top, Audit, Video. Online services just from $10 ->> chilp.it/8a2f33f

Authentic Express Documents Services.

Express Documents 18.01.2022
We are a Team of IT Experts specialized in the production of Real and authentic Documents such as Passport, Driving License, Covid19 Vaccine Cards, CSCS Cards, Diploma Certificates, PhD's, IELTS Certificate, Bachelor degrees, NCLEX Certificate, MBA, ID Cards, SS Cards, Associate Certificate, University Certificates, Green Cards, Death Certificate, Master Degree, PMP Certificate, Working Permits, Visa's etc. Contact us on WhatsApp for more information +49 1590 2969018. or Email us at documentsservicesexperts@gmail.com

Bulk supply

HRM Bah Mbi 17.01.2022
Dear Director,
We are interested in your products. Please contact us if your company can handle a bulk supply of your products to Cameroon.
Please send your reply to Hrhbahmbi@adminoiedc.org
Regards
HRM Bah Mbi

invest now

Ruggiero Nilsen 07.01.2022
Nice to connect with you, do you know about bitcoin investment and how it works ? Have you ever imagined why billionaires are investing so much on bitcoin?

its because they know something you don't know, which is Return of investment (ROI).

with just $1000 investment you can make profit of $500 come to think about investing $100k you make about $50k , while $1m will give $500k profit believe it or not this is the new generation most profitable investment.

why not give it a try now when you have the opportunity, get back to me for more information if you are interested

Thanks
Ruggiero

I'm looking a man like you

Luisadd 27.12.2021
hello ... my name Jennifer...
Do you want to see a beautiful female body? Here are my erotic photos - chilp.it/ef9208c

Canadian pharmaceuticals online safe & without a doctor's prescription in usa

JasonDum 08.11.2021
Canada pharmaceuticals - online without prescription
* Customer Support Center 365\24\7
* Delivery methods: EMS, AirMail.
* medication without a doctors prescription

<a href=https://is.gd/midbnQ>Pharmaceuticals online</a>

Accutane
Extra Super Levitra
Desyrel
Betapace
Super P-Force Oral Jelly
Renagel
Levitra Super Active
Deltasone
Alavert
Antivert
Remeron
Brand Amoxil
Cefadroxil
Nitrofurantoin
Plendil
Cialis
Levitra Soft
Hydrea
Diltiazem
Hytrin

I saw you today. I'm looking a man like you

Violaj1 01.11.2021
hallo !!! Im looking a man!!!
I love oral sex! Write me - tinyurl.com/yhfa2v7w

I'm looking a man like you

Donnaqc 26.10.2021
hello dear... my name Joan.
I want sex! Write me - tinyurl.com/yeerwzpg

I saw you today, I'm looking a lover like you

Laura97 22.10.2021
hey !! my name is Kimberly!!
I dream of hard sex. Write me on this site - bit.ly/3CFLPXE

typ385279hyerge

nem385279krya 21.10.2021
mss385279rtjuny LXzKMcR oPes bPlBMMP

top385279tjtyjy

nym385279flebno 20.10.2021
mns385279errtbh Lkf7AQX 6ZEJ 8pRpv6o

tip385279trurtu

nem385279krya 20.10.2021
mks385279ngkyt BV2a1aN 8erd SBysD8e

tap385279tjtyjy

nam385279tetcher 19.10.2021
mps385279ngkyt HDl5N7e sqCd vUX3uPj

tup385279uytjthyegt

num385279krya 19.10.2021
mns385279errtbh 9tXlEUZ x0mG a3me1S4

I'm looking a lover like you

Asiajs 04.10.2021
hey .. Im looking a man...
I dream of hard sex! Write me - bit.ly/39BzOpA

Partnership

Donald Cole 04.10.2021
Good day

I contacted you some days back seeking your cooperation in a matter regarding funds worth $24 Million, I urge you to get back to me through this email coledd11@cloedcolela.com if you're still interested.

I await your response.

Thanks,

Donald Cole

Congrats! You've received a reward!

Giadamj 02.10.2021
Try Your luck and win a FREE $500 or $1000 voucher! - bit.ly/3uosyHg

I'm looking a lover like you

Sarahvy 02.10.2021
heey dear.. my name Donna!
I want sex! Write me - tinyurl.com/ye4zf4vs

Largest discount deal on prescription medicine

Jabari5z 29.09.2021
Can't you please your sweet couple? It is not so easy to be effective. Purchase this phenomenal anti-ED medication today and receive a generous. Don't waste your time, the amount of discounted packages is limited. Order Now - is.gd/UJfPxk

I saw you today, I'm looking a man like you

Judith6e 27.09.2021
Hello dear... my name is Ashley..
I dream of hard sex! Write me - tinyurl.com/yznf6kfh

Aloha

RonaldPinue 12.09.2021
Hi, I wanted to know your price.

Hi bro

WilliamDen 30.08.2021
Hi bro
How are you ?

Yo bro

Charlespenda 20.08.2021
Hey bro how are you ?

Виртуальный хостинг

RonaldChaws 16.08.2021
<a href=https://well-web.net/>Виртуальный хостинг</a>
<a href="https://well-web.net/">Виртуальный хостинг</a>

A new way of advertising.

DonaldViake 08.08.2021
Hello! region-racing.cz

Did you know that it is possible to send request totally lawful?
We proffer a new legitimate method of sending commercial offer through contact forms. Such forms are located on many sites.
When such commercial offers are sent, no personal data is used, and messages are sent to forms specifically designed to receive messages and appeals.
also, messages sent through contact Forms do not get into spam because such messages are considered important.
We offer you to test our service for free. We will send up to 50,000 messages for you.
The cost of sending one million messages is 49 USD.

This offer is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

We only use chat.

The Best Offer of The Year!

Coreyjam 06.07.2021
This year turned out to be very difficult. But we have optimized and reduced the cost of our products!
It is almost impossible to find prices lower than ours, the sale is at the cost price level.
Watch and be surprised by our super low prices https://cutt.us/6nChw

Приглашение к интервью.

DavidRof 16.06.2021
Журнал «БИЗНЕС-ЛЕДИ life» приветствует Вас и приглашает к участию в имиджевых проектах издания.

Размещение — НАВСЕГДА + индексация, ТОП Яндекса и Гугла.

Стоимость участия:

«Экспресс-онлайн»: интервью + визитка на сайте + соцсети журнала — 8 тыс. Только текстовая визитка + соцсети журнала — 5 тыс. Видеовизитка + соцсети журнала — 3 тыс.;

«Печатный+»: публикация в печати, на сайте и в соцсетях журнала — от 9 тыс., с интервью — 18 тыс., с обложкой журнала — от 40 тыс.;

«Соцсети» (ИГ, ФБ, ТВ, ВК) — 4,5 тыс.;

«Прямой эфир в ИГ» + сайт и соцсети журнала, включая «Ютуб» — 7 тыс.

Что дает публикация:

Возможность запечатлеть свой успех на страницах истории деловых женщин;

Благодаря быстрой и эффективной индексации в Сети любой человек найдет достоверную информацию о Вас в авторитетном СМИ;

Обращает на себя внимание, значительно увеличивая доверие потенциальных клиентов.

Тел. редакции: +7 (495) 505-26-63. Сайт: https://businesslady-life.ru.

Почта для связи: info@businesslady-life.ru.

Найдём покупателей ваших конкурентов

Irvinsoado 13.06.2021
Добрый день, коллега!

Хотите узнать Всех контрагентов Ваших конкурентов?!
Мы вам в этом поможем. Напишите нам по контактам ниже и получите информацию о том Кто, Что, Когда и по какой Цене покупал или продавал конкурирующей компании.
Тем самым вы открываете для себя уникальную возможность сделать более выгодное предложение своим будущим контрагентам или получить лучшего Поставщика.

Наглядный пример отправим по запросу.

На эту почту отвечать не нужно.
Пишите по контактам ниже:

Email: konsaltplus24@gmail.com
Telegram: @Consalting24

P.S.: Увеличьте свои продажи за счёт информации о контрагентах ваших конкурентов!

Приход 208 422 p

Idsiby1ium 25.09.2022

НА ВАШ СЧЕТ ЗАЧИСЛЕНО +31568.00

Подробнее: AAAregion-racing.czBBB

tap1914716tjtyjy

nym1914716flebno 14.02.2021
mps1914716rtjuny GPok0al xahy tDZBE6i

drug treatment programs

ElliotJep 06.12.2020
remedies for feet <a href=https://modafinil.splashthat.com>https://modafinil.splashthat.com</a> organic herbal remedies

Zájem o odkaz

Věrný 18.05.2017
Dobrý den,

Zaujala mě Vaše internetová stránka. Chtěl by na ní umístit textový odkaz na mojí stránku htttp://sazeni-online.eu. Pokud by to bylo možné,
Napište mi email. info@sazeni-online.eu
S pozdravem,
Věrný

2017

Jan Anderle 08.11.2016
Dobrý den,
do kdy se dozvím, zda mě přijmete do teamu REGION?

Děkuji za odpověď

Re: 2017

Erik Provazník 16.12.2016
Dobrý den,

výběrové řízení probíhalo do 1.12.2016

Každému žadateli jste odpověděli nejpozději do 5.12.2016

S pozdravem Erik Provazník
REGION-RACING.CZ

ivet-fa@seznam.cz

iveta faiglova 05.10.2014
Dobry den jezdi syn motocros uz sestym rokem a mam jen dotaz co proto udelat dostat se k vam do tymu treba dekuji

Re: ivet-fa@seznam.cz

Erik Provazník 07.10.2014
Dobrý den,

jezdci teamu REGION racing cz se musí účastnit závodních podniků a poctivě sportovat. Ostatní podmínky spolupráce jsou o smluvní dohodě přímo s jezdcem. Pokud by Váš syn měl zájem závodit pod naším teamem REGION racing cz, není problém se sním sejít a o vzájemné spolupráci jednat.

S pozdravem Erik Provazník
REGION-RACING.CZ

tel.: +420 604 374 364
email: team@region-racing.cz

Re: ivet-fa@seznam.cz

pozorovatel 08.10.2014
nesmí být podrazák

team

ivet 11.03.2015
Ahoj jak to tak sleduju váš team by se měl jmenovat spíš region špaček blbeček a jeho příznivci špačing team,

Re: ivet-fa@seznam.cz

Leoš 04.04.2015
Nasrat.

Re: Re: ivet-fa@seznam.cz

Miloš 21.04.2015
A rozmazat po ksiftě otázkou je jestli by to někdo vůbec poznal.

Design 2014

Petr Příhoda 08.12.2013
Dobrý den,jsem velký fanoušek vašeho týmu a chtěl bych se zeptat jestli už máte hotové návrhy dresů a polepů pro sezónu nadcházející.Každý rok jsem zvědavý jaký design zvolíte.Děkuji za informaci Petr

Re: Design 2014

Erik Provazník 01.01.2014
Dobrý den,
teamový grafik již pracuje na návrhu. Do konce ledna bychom ho chtěli zveřejnit na www.REGION-RACING.cz

Děkujeme za zájem.

S pozdravem a přáním hodně úspěchů v roce 2014

Erik Provazník
REGION-RACING.CZ

MMČR Opatov

Martin Plesník 30.08.2012
Včetně Vašich jezdců, mj. Votroubek, Procházka atd. :

https://plesma.rajce.idnes.cz/Inter_MMCR_CSMS_-Opatov/

Re: MMČR Opatov

Erik Provazník 10.09.2012
Děkujeme za vložení fotografií.

S pozdravem Erik Provazník

Fotky z MMČRJ-Netolice

Martin Plesník 20.07.2012
https://plesma.rajce.idnes.cz/MMCR_Junioru-Netolice/

Re: Fotky z MMČRJ-Netolice

Martin 16.07.2013
Eriček je blbeček

Fotogalerie

Bubu 02.05.2012
www.klara-bubu.rajce.net


"Novinky"

Martin Plesník 02.05.2012
MMČR Juniorů Přerov : https://plesma.rajce.idnes.cz/MMCR_Junioru_Prerov-motocross/


Rozhovor s Tomem Osičkou : https://gtmotocross.cz/aktuality.php?id=3576

fotky z Vážan nad Litavou

Pepe_fotograf 28.03.2012
zdravím, kdyby Vás zajímaly fotky z Vážan nad Litavou, přikládám odkaz na první výběr: https://www.facebook.com/josefstepanfotograf
další obsáhlá fotogalerie (cca 400fotek) přibude v nejbližší době na
www.josefstepan.cz

soutěž

Milan Š 12.03.2012
Co se týče té fotosoutěže, tak je divné, když soutěží fotky, které byly stažené z netu. Třeba ta co vede je stažená. To není spravedlivé. Pořadatelé by měli požádat o zaslání fotografií v plné velikosti a učinit proti tomu nějaké kroky.

Re: soutěž

Erik Provazník 23.03.2012
Dobrý den,
bohužel v průběhu soutěže jsem byl v zahraničí a nespravoval jsem data ohledně soutěže. Děkuji za připomínku, byla to první soutěž našeho webu a jistě si dáme příště více záležet.

S pozdravem Erik Provazník

italie

Roman 22.02.2012
ahoj , chtěl bych se zeptat co je to za tratě ty první dvě fotky v článku "Na motocross do Italie"

Re: italie

Kateřina Marková 24.02.2012
Dobrý den,
omlouvám se, ale fotografie jsou stažené z internetu. Jsou to italské tratě a jedna by měla být trať v Mantové. Promiňte, víc Vám ale bohužel neřeknu.

S pozdravem Kateřina Marková team reportér

video jak to bylo Michal Votroubek

Honza 23.01.2012
Dobrá den ,proč se Michal ve videu nezmínil a Mňuk motokros teamu vlastně díky tomu že měl dobré podmínky tak mohl jezdit po Evropě a získat titul mistra Slovenska .Jinak mu řekněte že mu fandím a držím palce i když mě s tím zklamal
a máte pěkné stránky :-)

Re: video jak to bylo Michal Votroubek

Erik Provazník 23.01.2012
Dobrý den,
toto je veřejná diskuze, tedy nemusím nikomu nic vzkazovat. Nejsme jako vedení teamu REGION racing cz zodpovědní za jednání jednotlivých členů, co se minulosti týče.

Majitel teamu hrubým způsobem odsuzuje anonymní jednání, to je lidská ubohost a zbabělost.

Michal Votroubek je naším špičkovým jezdcem a team za ním plně stojí a s jeho sportovní minulostí nemáme žádný problém.

Vedení teamu REGION racing cz

Re: Re: video jak to bylo Michal Votroubek

Honza 24.01.2012
Děkuji za odpověď

Re: video jak to bylo Michal Votroubek

Josef Mňuk ml. - Mňuk Motokros Team 25.01.2012
Ahoj Honzo, musím říct, že nejsi sám koho to zklamalo. Po shlédnutí videa mne to zamrzelo dvakrát tolik, protože bych to od človíčka s kterým jsem trávil téměř každý den (nejen na tréninkách ale i v osobním životě) po dobu šesti let, co byl u nás v týmu, opravdu nečekal:-( Nojo, bohužel realita je jiná...a člověk se ani vděku nedočká.

Re: Re: video jak to bylo Michal Votroubek

Pavel 24.02.2012
Hlavně aby Jim to tak jelo na zavodech jak jim Jde ta reklamní kampań Manekyni Tým s 30 jezdcema a Fotí se jich ani né čtvrtina

Re: Re: Re: video jak to bylo Michal Votroubek

Honza 14.04.2012
To máš Pavle pravdu jsem zvědav jaké budou výsledky během sezóny

Re: Re: Re: video jak to bylo Michal Votroubek

Simon 06.09.2014
Ty vole neuč se češtinu , machruješ a neumíš ani česky.

xDDD

ufonkiller 13.01.2012
Je možnost ve vaší hale jezdit na pitbiku ???? odpovězte pls na tento e-mail izolepa321@seznamcz

Re: xDDD

Katka Marková team reportér 20.01.2012
Dobrý den, v hale je možnost jezdit na čemkoliv. Takže i na pitbiku.

S pozdravem Kateřina Marková team reportér

pexikmartin@seznam.cz

Martin 20.12.2011
Ahoj ...taky jedem mezi svátkama do Mohelnice-27.12...
:-D už se moc těšíme :-) Ta domluva s tatíkem platí??? Ahoj

Re: pexikmartin@seznam.cz

Erik Provazník 20.12.2011
Dobrý den, reaguji na Váš dotaz, ale bohužel nevím kdo jste, neboť jste nikde neudal Vaše příjmení. V daném termínu 27. 12. jsme s celým týmem na soustředění v Krkonoších. Prosím upřesněte Vaši otázku, případně pište na e-mail: team@region-racing.cz.

S pozdravem Erik Provazník

Re: Re: pexikmartin@seznam.cz

Kajmar 16.09.2014
Tvůj fotr je zvadlej čuráááááák!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Re: pexikmartin@seznam.cz

Pavel Provazník 21.12.2011
Ahoj,
teď nevím,ale myslím že Martin je malý závodník a Stanislav Pexa je táta se kterým jsem předběžně domlouval podmínky pro vstup do teamu REGION racing a pro MX sezónu 2012.

Je třeba se co nejdříve spojit s Erikem písemně ,aby mohl připravit smlouvu. Navrhoval jsem do smlouvy podporu xx.000,- Kč a některé další možnosti,které se domluví ústně.

S pozdravem Pavel Provazník

MX hala Mohelnice

Vaňous Bohuslav 11.12.2011
Zdar týmový kolegové, byl jsem 2x v Mohelnici. Dnes a před týdnem. Povrch super, Kvalty 1 a 2 :-(, ale kolo trvá tak 40 sec. Skoky i pro mě neskokana celkem řešitelné. Zázemí super, včetně sprch. Kluci - pořadatelé se vším poradí. Jedinou nevýhodou 500,- Kč/jedna motorka/ 4 hod. Tak někdy zkuste. Slávek.

Re: MX hala Mohelnice

Erik Provazník 19.12.2011
Děkuji Slávkovi za příspěvek. Byl jsem také 2x v Mohelnici. Je to paráda, hlavně toho oceníme, až bude -10 Stupňů Celsia. Pro naše jezdce bude zakoupena permanentka, se kterou Vás bude vstup na 4hodiny bude stát 400 Kč. Mínus podpora jezdce = 320 Kč a to je již jiná cena.

S pozdravem Erik Provazník

novak.mmm@seznam.cz

Novák Martin 29.11.2011
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli nezháníte do Mx teamu ještě nějakého veterána. Skončil jsem letos druhý v celkovém pořadí v MX vysočina cupu. Kdyžtak se ozvěte na email. Litomyšl.

Re: novak.mmm@seznam.cz

Erik Provazník 19.12.2011
Dobrý den, děkuji za zájem. Projednám případnou spolupráci s majitelem teamu, případně zašlu na Váš email konkrétní nabídku pro Vás.

Děkuji, s pozdravem Erik Provazník

Přidat nový příspěvek

Finální logo REGION racing cz od Honzy Špačka

LOGO_REGION 2012_final (1).cdr (129,4 kB)

TOPlist

   

  

Kontakt

REGION RACING s.r.o. Dlouhá 730/35
Praha 1
110 00

IČ: 083 56 378
DIČ: CZ08356378
Číslo účtu: 115-9924310237/0100
IČP:1013138261
Erik Provazník
+420 604 374 364
team@region-racing.cz